Re: Kolorystyka scian

Boże widzisz i nie grzmisz…to ja od dawna ciułam pieniądze na spełnienie mojego marzenia o

jodełce w dziennym (bo drewnie w innych pomieszczeniach nawet nie śmiem marzyć) a tu…taka

dewastacja.