Re: architekt os. Naftowa.

Odpowiedź na Twoje pytanie będzie znała Pani Małgorzata Śmiałek, muzeum w Sosnowcu, oraz taką informację będzie posiadało Państwowe archiwum w Katowicach.„Zakład Usług Budowlanych”

zubbau@gmail.com